Sökning: "isolerad gomspalt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden isolerad gomspalt.

 1. 1. Undersökning av tal och självupplevd kommunikativ förmåga hos unga vuxna födda med isolerad gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Therese Andersson; Karin Eriksson; [2021-08-10]
  Nyckelord :isolerad gomspalt; velofarynxfunktion; artikulation; förståelighet; syndrom; isolated cleft palate; velopharynx function; articulation; intelligibility; syndrome;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte talet och den självupplevda kommunikativa förmågan hos 40 unga vuxna födda med isolerad gomspalt jämfört med en kontrollgrupp bestående av 41 unga vuxna födda utan spalt. Skillnader avseende talet undersöktes även inom gruppen med isolerad gomspalt beroende på spaltstorlek och förekomst av syndrom/ytterligare medfödda avvikelser. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av artikulation, nasalitet och förståelighet hos 16- och 19-åringar födda med isolerad gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Helmrot; Sandra Klintberg; [2015-07-10]
  Nyckelord :isolerad gomspalt; artikulation; nasalitet; förståelighet; longitudinell.; isolated cleft palate; articulation; nasality; intelligibility; longitudinal;

  Sammanfattning : Studien vill synliggöra skillnader i artikulation, nasalitet och förståelighet mellan 20 stycken 16-åringar och 13 stycken 19-åringar födda med isolerad gomspalt och kontrollgrupper. Studien jämför även ungdomarna födda med isolerad gomspalt i ett longitudinellt perspektiv samt utifrån tidigare bedömd velofarynxfunktion. LÄS MER

 3. 3. En longitudinell studie av tidig talutveckling hos barn med isolerad gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Hildor; Larussom Aili; [2013-10-18]
  Nyckelord :isolerad gomspalt; unilateral läpp- käk- och gomspalt; talutveckling; isolated cleft palate; unilateral cleft lip and palate; speech development;

  Sammanfattning : Studien undersöker ur ett longitudinellt perspektiv tidig talutveckling hos barn med partiell isolerad gomspalt i jämförelse med barn med unilateral läpp- käk och gomspalt och barn med typisk utveckling. Grupperna jämfördes avseende konsonantproduktion och talavvikelser vid 18 månader, 3 och 5 år. LÄS MER

 4. 4. En kartläggning av utvecklingen av läpp-, käk- och gomspalt-vården i Sverige : främst under senare hälften av 1900-talet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för nervsystem och rörelseorgan

  Författare :Karin Tessell; [2007]
  Nyckelord :LKG; läpp käk och gomspalt; vård; Linköping; Stockholm; talbehandling; ortodonti; kirurgi;

  Sammanfattning : Cleft lip and palate (CLP) is a congenital malformation. Assessment, care-planning and treatment in Sweden is executed by a team at six major regional hospitals. Historically, CLP-treatment has undergone many changes. LÄS MER