Sökning: "Joachim Lundblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joachim Lundblad.

  1. 1. Affiliate marketing : Hur väljs affiliates ut?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Frankie Kwan; Joachim Lundblad; Carl Mohlin; [2016]
    Nyckelord :Affiliate marketing; Affiliate marknadsföring;

    Sammanfattning : Försäljning via internet ökar för varje år, därför är det naturligt för företag att synas på arenan. Ett marknadsföringsverktyg som blivit populärt för sin kostnadseffektivitet är affiliate marketing, där företag endast betalar då en affiliate presterar. LÄS MER