Sökning: "Jonathan Åsbrink"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonathan Åsbrink.

 1. 1. Generation z i IT-branschen - en studie om arbetsgivarens föreställningar och employee retention strategier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Felicia Thomsson; Jonathan Åsbrink; [2019-09-02]
  Nyckelord :Generation z; employee retention; flexibility;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyse what perceptions companies within the Swedish IT sector had about generation z and how they used employee retention to keep the generation within their organisation. The reason generation z and employee retention were our topic of focus in this study was primarily due to the fact that the previous research was lacking in this particular area. LÄS MER

 2. 2. HIV- positiva personers uppfattningar och upplevelser av bemötande från sjukvårdspersonal : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Towe Englund Åsbrink; Jonathan Nedeljkovic; [2016]
  Nyckelord :HIV; Bemötande; Upplevelser; Sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever ca 30-35 miljoner av världens befolkning med Humant immunbrist virus. I Sverige är ungefär 6500 personer infekterade och varje år rapporteras 400-500 nya fall. När en person drabbas av Humant immunbrist virus medför det ofta en stor förändring i livet. Hos sjukvårdspersonal finns det en bristande kunskap inom ämnet. LÄS MER