Sökning: "Joni Gashi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joni Gashi.

  1. 1. Utmaningar och möjligheter kopplade till sammadagsleveranser i Sverige

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :André Christerson; Endrit Morina; Joni Gashi; [2023-09-01]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Logistiken står inför en föränderlig tid i och med digitaliseringens påverkan på samhället. Det påverkar kundbeteenden, krav på produktion, leveranser och kundservice. LÄS MER