Sökning: "Joosefin Tinglöf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joosefin Tinglöf.

  1. 1. Marknadsmöjligheter för en ökad cirkularitet av kontorsinredning: - En studie om företag som säljer begagnad kontorsinredning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Joosefin Tinglöf; [2021-06-30]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den linjära ekonomins framsteg har gett stora konsekvenser på miljön, varför implementeringen av cirkulära och mer resursbesparande affärsidéer efterfrågas. Studien identifierar kontorsmöbler som en aktuell produktgrupp för återanvändning. Idag slängs dock en stor mängd fullt fungerande kontorsmöbler av hög kvalité årligen. LÄS MER