Sökning: "Lärarstrejken 1966"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lärarstrejken 1966.

  1. 1. Ecklesiastiska klavertramp och höglönepropaganda : Lärarnas Riksförbunds fackliga strategier under avtalsrörelsen och lärarstrejken 1966 ur ett professionaliseringsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Fabian Eriksson; [2016]
    Nyckelord :Lärarnas Riksförbund; Lärarstrejken 1966; SACO-konflikten 1966; Fackliga strategier; Professionaliseingsstrategier; Deprofessionalisering;

    Sammanfattning : This essay intends to focus on how the teachers in Sweden answers to a change in the laws regarding their right to use the strike weapon in negotiations with their employer. Before 1966 state-employed professions were not allowed to negotiate and take conflict action. LÄS MER