Sökning: "Lars Sandahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars Sandahl.

  1. 1. Ett träregelsystem med möjligheter.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

    Författare :Lars Persson; Stefan Sandahl; [1993]
    Nyckelord :Technology and Engineering;

    Sammanfattning : A wooden frame system for non-bearing interior walls has been developed. The wall consists of studs, spaced at a regular interval of 900 mm, forming a frame together with the bottom and top p1ate. The framework is sheathed with gypsum plasterboards. The system is developed and adjusted for the purpose of fixing the gypsum plasterboards with glue. LÄS MER