Sökning: "Linköpings Universitet teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 414 uppsatser innehållade orden Linköpings Universitet teknik.

 1. 1. Glucose Sensing and Differentiating Systems with Organic Electrochemical Neurons : A Future Outlook for Type 2 Diabetes

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Sophie Ziske; [2024]
  Nyckelord :organic electronics; organic electrochemical neuron; organic electrochemical transistor; type 2 diabetes; closed-loop system; Axon-Hillock neuron; astable multivibrator; vagus nerve stimulation; glucose sensing and differentiation; applied physics; biomedical engineering; electronics;

  Sammanfattning : In recent years great advances in the field of biomedical engineering and organic electronics have been achieved. One promising application would be the regulation of blood glucose concentration in type 2 diabetes patients. This application would eliminate medication and would improve the standard of life. LÄS MER

 2. 2. The Health Dilemma of Urban Densification : A Study on the Health Effects of Urban Densification in Three Swedish Cities

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Hugo Runberger; [2023]
  Nyckelord :Keywords: Urban Densification; Physical health; Mental health; Planners role; Municipal planning.;

  Sammanfattning : In recent years, Sweden has undergone urbanization, with cities growing and the population increasing. At the same time, there is a great shortage of housing and a great need to expand. As Swedish cities grow, densification has been used as a planning ideal and strategy. LÄS MER

 3. 3. Image-driven simulation of brain tumors using a reaction-diffusion mathematical model

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för medicinsk teknik

  Författare :Kristos Qiqi; [2023]
  Nyckelord :brain tumor; cancer; mathematical model; simulation; magnetic resonance images; hjärntumör; cancer; matematisk model; simulering; magnetresonanstomografi bilder;

  Sammanfattning : Brain tumors pose a big challenge in the field of neuro-oncology. Gliomas are the largest subgroup. Magnetic resonance imaging is a non-invasive tool for detecting and characterizing these tumors. Mathematical models, such as the reaction-diffusion equation, can be used for understanding the intricate behavior of gliomas. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan energilagringstekniker, samt dimensionering av batterier och vätgaslagring i off-grid system med solceller : En mjuk multikriterieanalys, samt skapandet av ett dimensioneringsverktyg som tillämpas på befintliga verksamheter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Vendela Stenholm; Sara Sjödin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elsystemet måste vara i balans mellan den el som produceras och den el som konsumeras, i varje sekund året om, för att undvika effektbrist. Risken för obalans i elsystemet ökar dock, delvis på grund av en ökad andel förnybar och intermittent elproduktion. LÄS MER

 5. 5. Network Orientation and Segmentation Refinement Using Machine Learning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

  Författare :Michael Nilsson; Jonatan Kentson; [2023]
  Nyckelord :deep learning; semantic segmentation; orientation learning; road networks; retina networks;

  Sammanfattning : Network mapping is used to extract the coordinates of a network's components in an image. Furthermore, machine learning algorithms have demonstrated their efficacy in advancing the field of network mapping across various domains, including mapping of road networks and blood vessel networks. LÄS MER