Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Skolan i Slätten

    Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

    Författare :Linnea Wetterström Engman; [2019]
    Nyckelord :Mälarängen; grundskola;

    Sammanfattning : Mellan Bredäng, Fruängen och Mälarhöjden ligger ett litet skogsparti. Det är snårigt, bergigt och fullt av sly. Det avlägsna bruset från E20 sammanflätas med ljudet av fåglar och löven som prasslar i vinden. Det är en mittpunkt mellan olika slags bostadsområden byggda under olika decennier, en brytpunkt mellan stad och natur. LÄS MER