Sökning: "Mahtab Shamspourfar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mahtab Shamspourfar.

  1. 1. Barn utsatta för misshandel- sjuksköterskans bedömning och åtgärder när barn vårdas på sjukhus

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Mahtab Shamspourfar; Emma-Elisabeth Johansson; [2020-08-05]
    Nyckelord :Nurses; nursing care; child abuse; neglect;

    Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel är en verklighet som påverkar allt för många barn runt om ivärlden. Det har konstaterats att det ofta är en av vårdnadshavarna som är gärningsmannen ibarnmisshandelfall. I dessa fall har vårdnadshavare svikit deras övergripande ansvar att se tillatt barns rättigheter upprätthålls. LÄS MER