Sökning: "child abuse"

Visar resultat 1 - 5 av 343 uppsatser innehållade orden child abuse.

 1. 1. Barn som far illa. Sjuksköterskors upplevelser av att anmäla vid misstanke om att barn far illa – en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tina Weimén; Sandra Karlsson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Upplevelse; Barnmisshandel; Orosanmälan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år utsätts tusentals barn för olika former av misshandel i Sverige, vilketpåverkar deras livskvalité och hälsa. Barnmisshandel kan ge långvariga konsekvenser, såsomsämre studieresultat, psykisk ohälsa och kan i värsta fall leda till döden. LÄS MER

 2. 2. Barn utsatta för misshandel- sjuksköterskans bedömning och åtgärder när barn vårdas på sjukhus

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mahtab Shamspourfar; Emma-Elisabeth Johansson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Nurses; nursing care; child abuse; neglect;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel är en verklighet som påverkar allt för många barn runt om ivärlden. Det har konstaterats att det ofta är en av vårdnadshavarna som är gärningsmannen ibarnmisshandelfall. I dessa fall har vårdnadshavare svikit deras övergripande ansvar att se tillatt barns rättigheter upprätthålls. LÄS MER

 3. 3. ‘Here there be monsters’ - A comparative case study of the discrimination against people with pedophilia in the US, UK and Germany

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jessica Stegermaier; [2020]
  Nyckelord :Pedophilia; child sexual abuse; discrimination; media; prevention;

  Sammanfattning : Pedophilia is one of the most misunderstood mental disorders in contemporary society. The aim of this thesis is to analyse the discriminatory behaviour against people with a pedophilic disorder by the public at large, the media and current legislations; in the case of the US, the UK and Germany. LÄS MER

 4. 4. Våldet ej styrkt - En kritisk diskursanalys om vad domstolen tar i beaktande vid vårdnadstvister där det finns uppgifter om våld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Eriksson; Jasmine Helgemo; [2020]
  Nyckelord :Child custody dispute; sole custody; joint custody; domestic violence; normative parenthood.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Based on a social constructivist perspective and a critical discourse analysis, the aim of this study was to explore what the court takes into account when deciding on individual or joint custody. The method that was used for this study was a qualitative analysis of court documents. LÄS MER

 5. 5. Thank God, It's a Boy?! The Heterogeneous Effects of Children's Gender on Domestic Violence - An Application of the Causal Forest Algorithm

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Carolin Thomas; [2020]
  Nyckelord :Domestic Abuse; Preferences for Sons; Colombia; Causal Forest; Heterogeneous Treatment Effects;

  Sammanfattning : This thesis aims to quantify heterogeneity in treatment effects of the gender of the first child on the mother's prob- ability of experiencing domestic violence. The identification strategy takes into account the potential endogeneity of gender preferences on the children's gender, as well as potential channels of a child's gender on domestic vio- lence. LÄS MER