Sökning: "Malin Nehr-Ghennam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Nehr-Ghennam.

  1. 1. Nu är det dags för programmering i grundskolan! : En studie om programmeringsundervisningen i grundskolan, årskurs F-6, med fokus på vilka läromedel lärarna använder och hur de värderar dessa

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Henrik Wallgren; Maria Johansson; Malin Nehr-Ghennam; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER