Sökning: "Maria Troyse"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Troyse.

  1. 1. Pedagogisk dokumentation i förskolan : En kvalitativ studie om den pedagogiska dokumentationens betydelse i förskolan, dess arbetsmetoder och eventuell problematik

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Maria Troyse; [2013]
    Nyckelord :dokumentation; pedagogisk dokumentation; förskollärare; förskola;

    Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur pedagogisk dokumentation skapas och vad det innebär för lärande för barn och pedagoger. Ett yttligare syfte är att se vilka arbetsmetoder som finns och om det finns någon problematik med pedagogisk dokumentation i förskolan... LÄS MER