Sökning: "Mark Hedlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mark Hedlund.

 1. 1. Filbornaverket : En analys på ombyggnationen av pannan med avseende på kväveoxidutsläpp

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Ingemar Hedlund; Erik Ovenmark; [2019]
  Nyckelord :Filbornaverket; SNCR; NOx-emission; Öresundskraft Kraft Värme AB; NOx-reduction; Filbornaverket; SNCR; NOx-utsläpp; Öresundskraft Kraft Värme AB; NOx-reduktion;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera en ombyggnation av SNCR-anläggningen i Filbornaverket, enavfallseldad rosterpanna, på uppdrag av Öresundskraft Kraft & Värme AB. Anledningen var attse om en minskning av NOx-utsläpp var möjlig då det innebär en minskning av försurning avskog och mark. LÄS MER

 2. 2. Tilläggsisolering och fuktproblem i grundkonstruktionen platta på mark : En fallstudie i flerbostadshus inom stadsdelen Sätra i Gävle

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Linus Blom; Dan Hedlund; [2014]
  Nyckelord :”moisture problems”; slab; ”adding insulation”; ”Million Programme”; ”concrete slab”; foundation; fuktproblem; ”platta på mark”; tilläggsisolering; miljonprogrammet; betongplatta; grundkonstruktion;

  Sammanfattning : Between 1965 and 1974, the Swedish Parliament decided to build one million dwellings, called Million Program. The million program buildings were erected with new, untried design solutions, in a short range of time, and at low cost. The residential buildings from that time are now greatly in need of renovation. LÄS MER

 3. 3. Höjdsättning av mark : faktorer som påverkar processen i markprojektering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Hedlund; [2011]
  Nyckelord :Höjdsättning av mark; Markprojektering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER