Sökning: "Mikael Björkegren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikael Björkegren.

  1. 1. Webbaserat system för dugga

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för informationsteknologi; Karlstads universitet/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Henrik Larsson; Mikael Björkegren; [2006]
    Nyckelord :Datavetenskap kunskapstest dugga;

    Sammanfattning : Detta är ett 10 poängs examensarbete på C-nivå vid Karlstads Universitet. Målet med examensarbetet var att utveckla ett befintligt system för webbaserade kurstest så att det också kan användas för duggor. Säkerheten skulle förbättras så att studenter blir tvungna att logga in med användarnamn och lösenord när de ska skriva duggor. LÄS MER