Sökning: "Morgan Can"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Morgan Can.

 1. 1. Från demonstration till individuell kunskap : en studie om samspelet mellan kommunikation och inlärning med fokus på ämnet slöjd

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Morgan Mattisson; Emil Persson; [2020]
  Nyckelord :sloyd; demonstration; learning; smooth transition; understanding; VAK; visual; auditory; kinesthetic; learning style; learning strategies; rhetoric; leadership; slöjd; demonstration; inlärning; genomgång; övergång; förståelse; VAK; visuell; auditiv; kinestetisk; inlärningsstil; lärstrategier; retorik; ledarskap;

  Sammanfattning : I denna studie försöker vi finna svar på hur en praktisk lärardemonstration kan utföras på ett pedagogiskt vis. Vi undersöker även övergången från den stund som domineras av läraren till den stund som utmärks av individuellt elevarbete. LÄS MER

 2. 2. Kinas mjuka makt - Zambias hårda verklighet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Dalhusen; Janna Hallén; [2020]
  Nyckelord :Sino-Zambian relations; Zambia; China; soft power; hard power; power relations; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the past century China has increased its economic engagement in Zambia which has captured the attention of International Relations studies. The magnitude of Chinese economic linkages to Africa in terms of investment, trade and aid is nothing but of great importance at many levels in relation to its implication for the Zambian people (Morgan 2018). LÄS MER

 3. 3. Förbättring av momentet stuvning av frontlastare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Morgan Weideryd; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på Ålö AB i Brännland. De tillverkar frontlastare till traktorer i fabriken i Brännland. I utlastningen staplas frontlastarna på deras specialbyggda pall. Kollit (d. LÄS MER

 4. 4. ERP-systemens tillämpbarhet inom reparations- och livstidsförlängande verksamheter

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Morgan Didriksson; [2019]
  Nyckelord :Enterprise resource planning; Remanufacturing; Remanufacturing process;

  Sammanfattning : The EU strives for improving the use of resources in industry and society, a part of this is to turn the economy from a liner, consumption economy, to a circular, reusable economy. In order for this to be achieved industry needs adjust their production to facilitate remanufacturing of used products as well as producing new products. LÄS MER

 5. 5. Utveckla förbättringsförslag och minska omställningstider

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Oscar Brunoson; Morgan Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nolato Gota AB is a company based in Götene. They manufacture plastic products for the automotiveindustry, such as battery boxes, covers and other panels. Volvo Cars AB is the largest customer andaccounts for approximately 70 % of all orders.The thesis was carried out in the department called the blue group. LÄS MER