Sökning: "Nakna bröst"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nakna bröst.

  1. 1. Kvinnors kropssuppfattning och sexualitet efter genomgången mastektomi

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

    Författare :Serife Demirok; Tsvetoslava Dimitrova; [2012]
    Nyckelord :Kvinna; Kroppsuppfattning; Sexualitet; Mastektomi; Bröstcancer;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrundBröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och cirka 7000 kvinnor drabbas av sjukdomen varje år i Sverige. Trippeldiagnostik som består av en klinisk undersökning, mammografi och cellprovtagning är en metod som hjälper att tidigt upptäcka cancern. LÄS MER