Sökning: "Tsvetoslava Dimitrova"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tsvetoslava Dimitrova.

 1. 1. Sjuksköterskor upplevelse av arbetet med munhälsa och munvård på äldre patienter på en geriatrisk klinik

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Tsvetoslava Dimitrova; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet äldre personer i samhället ökar och därmed också antalet äldre i behov av omvårdnad. Idag behåller äldre människor sina naturliga tänder längre än tidigare, och därför kan en ökande efterfrågan på munhälsovård i framtiden förväntas. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors kropssuppfattning och sexualitet efter genomgången mastektomi

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Serife Demirok; Tsvetoslava Dimitrova; [2012]
  Nyckelord :Kvinna; Kroppsuppfattning; Sexualitet; Mastektomi; Bröstcancer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och cirka 7000 kvinnor drabbas av sjukdomen varje år i Sverige. Trippeldiagnostik som består av en klinisk undersökning, mammografi och cellprovtagning är en metod som hjälper att tidigt upptäcka cancern. LÄS MER