Sökning: "Risk analysis methods"

Visar resultat 1 - 5 av 1034 uppsatser innehållade orden Risk analysis methods.

 1. 1. Riskjusterad avkastning på företagsobligationer: Kan investerare ta bättre beslut genom att titta på ESG?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Lundgren; Daniel Rönnqvist; [2021-06-28]
  Nyckelord :Sustainable Investments; ESG; ESG-rank; Sustainability; Corporate Bonds; Risk-Adjusted Returns; Portfolio Analysis; Porfolio Management; Efficient Market Hypothesis;

  Sammanfattning : The increased competition among fund managers to generate attractive returns challenge them to find new tools to improve their financial performance. One of the most efficient methods is to utilize better information in their analysis. Historically, that has been mostly financial information. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av att förbereda patienter inför utskrivning – en intervjustudie från den psykiatriska heldygnsvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabel Dunér; Frances Renkel; [2021-03-03]
  Nyckelord :Psykiatrisk vård; omvårdnad; utskrivningsprocessen; delaktighet; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Being discharged from psychiatric inpatient care is a critical phase for the patient. A well-prepared discharge reduces the risk of readmission and increases the probability of the patient complying to planned aftercare. The nurse has a responsibility to promote patient participation. LÄS MER

 3. 3. Adapting FDM 3D-printing for the manufacture of microfluidic devices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Oskar Andersson; [2021]
  Nyckelord :3D-printing; addative manufacturing; fused deposition modelling; FDM; fused filament fabrication; FFF; microfluidics; microfluidic devices; lab-on-a-chip; microchannels; micro-channels; resolution; settings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Microfluidic devices have so far not seen widespread use, even though they could potentially be cheaper, better and faster than traditional methods. A possible reason for this is the lack of a middle step between one-of-a-kind experimental devices and cheap mass produced devices. LÄS MER

 4. 4. IDENTIFIKATION AV RISKINDIKATORER I FINANSIELL INFORMATION MED HJÄLP AV AI/ML : Ökade möjligheter för myndigheter att förebygga ekonomisk brottslighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Kristoffer Ahlm; [2021]
  Nyckelord :financial crime; ecocrime; ecocrime; machine learning; fraud; risk; riskwork; authorites; artificial intelligence; ai; ml; financial information; annual reports; prevention; criminality; detect; fraudster; fradulent; detect economic crimes; ekobrott; ekobrottslighet; maskininlärning; bedrägeri; risk; riskarbete; myndigheter; artificiell intelligens; ai; ml; finansiell information; årsredovisningar; förebygga; brottslighet; riskindikatorer; upptäcka; upptäcka ekonomisk brottslighet; förebygga ekonomisk brottslighet;

  Sammanfattning : Ekonomisk brottslighet är mer lukrativt jämfört med annan brottslighet som narkotika, häleri och människohandel. Tidiga åtgärder som försvårar att kriminella kan använda företag för brottsliga syften gör att stora kostnader för samhället kan undvikas. LÄS MER

 5. 5. QRALib: A Python library for Quantitative Risk Analysis in Cybersecurity

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sam Löthén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The risk of cyberattacks is increasing. Companies are facing more attacks and with graver consequences. To handle the risks cybersecurity practitioners use risk analysis to prioritize handling. The de-facto standard has been qualitative analysis using ordinal scales and categories. LÄS MER