Sökning: "Niki Saint Phalle"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niki Saint Phalle.

  1. 1. Vulvan, förlossningen och mötet med modergudinnan : Om Monica Sjöös målning God giving birth

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

    Författare :Chanda Björk; [2010]
    Nyckelord :Monica Sjoo; God giving birth; Niki de Saint-Phalle; She – a cathedral; 1970s feminism; feminist art history; mother goddess; goddess images; vulva iconography.; Monica Sjöö; God giving birth; Niki de Saint-Phalle; Hon - en katedral; 1970-tals feminism; kvinnorörelsen; feministisk konsthistoria; modergudinna; gudinnebilder; vulvaikonografi.;

    Sammanfattning : This study is about the artist Monica Sjoo’s (1938-2005) painting God giving birth (1968) that was accused of being blasphemous and obscene in the early 1970s. God giving birth could have had much in common with Niki de Saint-Phalle’s She – a cathedral (1966), both works suggesting a mother goddess image. LÄS MER