Sökning: "Niki Saint Phalle"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Niki Saint Phalle.

 1. 1. Politisk rörelse och grotesk femininitet : En semiotisk studie av det fantastiska Paradiset på Skeppsholmen

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Aurora Bergh Edenborg; [2019]
  Nyckelord :Jean Tinguely; Niki de Saint Phalle; The Fantastic Paradise; sculpture; semiotics; implicit beholder; movement; machines; corporeality; pregnancy; grotesque; Jean Tinguely; Niki de Saint Phalle; Paradiset; Moderna Museet; Skeppsholmen; skulptur; semiotik; implicit betraktare; rörelse; graviditet; grotesk;

  Sammanfattning : The monumental sculpture group The Fantastic Paradise (Le Paradis Fantastique, 1967), a collaboration between the artists Niki de Saint Phalle and Jean Tinguely, was donated to Moderna Museet in Stockholm, Sweden and installed by the water on the island Skeppsholmen in 1971. This was followed by a conflict that lasted 16 years centered around the relationship between the sculptures and the surroundings, in which The Fantastic Paradise was perceived by some as both grotesque and obscene, as well as highly unsuitable in relation to the historical environment. LÄS MER

 2. 2. Vulvan, förlossningen och mötet med modergudinnan : Om Monica Sjöös målning God giving birth

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Chanda Björk; [2010]
  Nyckelord :Monica Sjoo; God giving birth; Niki de Saint-Phalle; She – a cathedral; 1970s feminism; feminist art history; mother goddess; goddess images; vulva iconography.; Monica Sjöö; God giving birth; Niki de Saint-Phalle; Hon - en katedral; 1970-tals feminism; kvinnorörelsen; feministisk konsthistoria; modergudinna; gudinnebilder; vulvaikonografi.;

  Sammanfattning : This study is about the artist Monica Sjoo’s (1938-2005) painting God giving birth (1968) that was accused of being blasphemous and obscene in the early 1970s. God giving birth could have had much in common with Niki de Saint-Phalle’s She – a cathedral (1966), both works suggesting a mother goddess image. LÄS MER