Sökning: "Niklas Erhard-Olsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Niklas Erhard-Olsson.

 1. 1. Procedural Generation of 2D Levels for a Motion-based Platformer Game in Unity with Large Amount of Movement

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Niklas Erhard-Olsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis mainly describes and implements a new way of analyzing motion generated when playing a motion controlled game. It also describes the implementation of automatic level generation together with the utilization of Unitys excellent new 2D tools. LÄS MER

 2. 2. Simuleringsmiljö för mobila nätverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :August Fundin Bengtsson; Hanna Müller; Niklas Pettersson; Rasmus Johns; Martin Byhlin; Martin Lundberg; Adam Nyberg; Niklas Erhard Olsson; Jonatan Branting; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport innefattar det arbete som nio studenter från kursen TDDD96:Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet ägnat sig åt under vårterminen 2016. Projektet genomfördes med målsättningen att utveckla ett grafiskt användargränssnitt som skulle visualisera simuleringar av teledatatrafik i 2G-miljöer. LÄS MER

 3. 3. Simuleringsmiljö för mobila nätverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonatan Branting; Martin Byhlin; Niklas Erhard Olsson; August Fundin Bengtsson; Rasmus Johns; Martin Lundberg; Hanna Müller; Adam Nyberg; Niklas Pettersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport innefattar det arbete som nio studenter från kursen TDDD96: Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet ägnat sig åt under vårterminen 2016. Projektet genomfördes med målsättningen att utveckla ett grafiskt användargränssnitt som skulle visualisera simuleringar av teledatatrafik i 2G-miljöer. LÄS MER