Sökning: "Olof Suneson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olof Suneson.

  1. 1. Ägandebaserad portföljstrategi : En portföljstudie baserad på verkställande direktörers aktieägande i svenska företag

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Viktor Hansen; Olof Suneson; [2014]
    Nyckelord :Portföljstudie; verkställande direktörer; VD; aktiehandel;

    Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion:Vissa personer har tack vare sin position i företagen tillgång till mer information om verksamheten än den vanliga investeraren. Ett exempel på en sådan person är den verkställande direktören. LÄS MER