Sökning: "Peter Ingvarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Peter Ingvarsson.

  1. 1. SWOT-analys av företagsavdelning

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

    Författare :Magnus Nilsson; Peter Ingvarsson; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : 1997 förvärvades Ericssons fabrik i Kristianstad av Nolato AB i Torekov. 1998 delades Kristianstadsfabriken upp i tre bolag, Nolato Mobile, Nolato Alpha och Nolato Autec. Totalt hade dessa tre bolag 901 anställda 1998. Två år senare, år 2000, var de uppe i cirka 1200 anställda. LÄS MER