Sökning: "Pia paul"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pia paul.

  1. 1. Skuldbedömningen vid det nya våldtäktsbrottet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Pia Paul; [2019]
    Nyckelord :Skuldbedömning; likgiltighetsuppsåt; grov oaktsamhet; oaktsam våldtäkt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER