Sökning: "Polisens organisation och utrustning - Arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Polisens organisation och utrustning - Arbetsmiljö.

 1. 1. Polisen i Glesbygden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Fabian Andén; Tomas Bergström; [2009]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : I Sverige kommer det att År 2010 finnas 20 000 poliser i yttre tjänst, och riksdagen föreslårhöjda anslag för att klara de kostnader som kommer av ökat manskap. På landsbygden märkerman lite av det ökade antalet poliser. LÄS MER

 2. 2. Skiftarbete, negativa konsekvenser och förebyggande åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Lars Jonsson; [2009]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att visa vilka negativa effekter skifttjänstgöring kan medföra samt vad som kan göras för att undvika/reducera dessa. För att hitta relevant fakta har vetenskapliga artiklar sållats fram genom en avsmalnande sökning på databasen PubMed, med sökord från databasen MESH. LÄS MER

 3. 3. Polisen och Människosyn : ”Ni är komna till fel kommun, blattadjävlar!”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Björn Komsell; [2009]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation;

  Sammanfattning : Polisens värdegrund är i dagsläget en het fråga och något som diskuteras inte bara inom polisen och i media utan även av allänheten. När en video uppdagades där poliser vid en insats i Rosengård 2008 uttalade sig nedvärderande om personer med invandrarbakgrund blev frågan alltjämt mer aktuell och i och med att polisen 2009 lanserade sin nya värdegrund är det lätt att ställa sig frågan hur det står till med polisers värderingar. LÄS MER

 4. 4. Attraktivt arbete : En studie av ordningsavdelningen i Falun och Borlänge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Susanne Larsson; [2009]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Den svenska arbetsmarkanden befinner sig i en osäker period, arbetslösheten ökar. Trots detta förväntar man sig en arbetskraftsbrist i framtiden, vilken kräver insatser och en ansträngning från samhällets och företagens sida. LÄS MER

 5. 5. Rädsla, en befogad känsla inom polisyrket? : hur hanteras den av den enskilde polisen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Pär Lindberg; [2008]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Jag vill med detta arbete ta reda på om polisyrket är ett farligt yrke och om poliser med anledning av denna eventuella farlighet går omkring och känner rädsla i det dagliga arbetet. Poliser hamnar ofta i stressfyllda och traumatiska situationer som kan framkalla rädsla. Frågan är hur dessa känslor ska hanteras. LÄS MER