Sökning: "Pontus Johnson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pontus Johnson.

 1. 1. Uppgradering av automatisk teststation

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Pontus Henriksson; Christoffer Johnson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skillnader i riskbeteende för ätstörningar hos tjejer studerande vid Riksidrottsgymnasier och icke- idrottsinriktade gymnasier - En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Pontus Jacobsson; Mikael Johnson; Karin Persson; [2007]
  Nyckelord :Icke- idrottsinriktade gymnasier; Riksidrottsgymnasium; riskfaktorer; tjejer; ätstörningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i riskbeteende för ätstörningar hos tjejer studerande vid riksidrottsgymnasier och tjejer studerande vid icke- idrottsinriktade gymnasier. Studien genomfördes på strategiskt utvalda gymnasieskolor runt om i Sverige och var kvantitativ. LÄS MER