Sökning: "Pontus Johnson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pontus Johnson.

  1. 1. Skillnader i riskbeteende för ätstörningar hos tjejer studerande vid Riksidrottsgymnasier och icke- idrottsinriktade gymnasier - En kvantitativ studie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Pontus Jacobsson; Mikael Johnson; Karin Persson; [2007]
    Nyckelord :Icke- idrottsinriktade gymnasier; Riksidrottsgymnasium; riskfaktorer; tjejer; ätstörningar;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i riskbeteende för ätstörningar hos tjejer studerande vid riksidrottsgymnasier och tjejer studerande vid icke- idrottsinriktade gymnasier. Studien genomfördes på strategiskt utvalda gymnasieskolor runt om i Sverige och var kvantitativ. LÄS MER