Sökning: "Protein"

Visar resultat 1 - 5 av 1526 uppsatser innehållade ordet Protein.

 1. 1. Effekt av lågkolhydratkost på energiförbrukningen vid bibehållande av

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Josefina Kristiansen; Nicolina Lundgren; [2019-06-25]
  Nyckelord :Energiförbrukning REE and TEE ; Lågkolhydratkost; bibehållande av; Energy expenditure REE and TEE ; Low carbohydrate diet; weight loss;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lågkolhydratkost är ett diskuterat ämne där vissa forskare anser att det är enklareatt genom denna kost uppnå viktnedgång samt bibehållande av denna, till följd av bland annatökad energiförbrukning. Denna teori utmanar de konventionella kostråd som i dagslägetanvänds inom vården och som bygger på vetenskapligt underlag. LÄS MER

 2. 2. Nutritionsstatus, livskvalitet och kroppssammansättning hos patienter med avancerad huvud-halscancer - Långtidsuppföljning av canceröverlevare 6-10 år efter diagnos

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Camilla Hansson; [2019-06-14]
  Nyckelord :Huvud-halscancer; canceröverlevare; långtidsuppföljning; nutritionsstatus; malnutrition; livskvalitet; kroppssammansättning; Head and neck cancer; cancer survivors; long-time follow up; nutritional status; malnutrition; quality of life; body composition;

  Sammanfattning : Background:Nutritional problems are common in patients with head and neck cancer. Deterioration of the nutritional status can occur at diagnosis and thereafter get worse during and after treatment. This entails an increased risk for malnutrition and reduced quality of life. LÄS MER

 3. 3. Field study of the drought’s impact on feeding strategy and biological parameters in early lactation dairy cattle

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Mikaela Würtz; [2019]
  Nyckelord :dairy cattle; drought; energy balance; feeding; metabolism;

  Sammanfattning : The summer of 2018 was unusually warm and dry. For animal production, this resulted in poor pastures, reduced harvests of crops, such as roughage and grains, and increased risk for heat stress in the animals. The drought led to problems as in shortage of animal feed, which made the feeding of dairy cattle difficult. LÄS MER

 4. 4. Construction of a fusion protein for anchoring the inflammatory receptor NLRP3 to the cell membrane

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Rebecca Ling; [2019]
  Nyckelord :NLRP3 inflammasome; Overlap PCR; Fusion Protein; LPI™ technology;

  Sammanfattning : The innate immune system are a cooperation of many components – receptors being one of them. Both membrane-bound and cytosolic receptors play a large role in the defence system against pathogens and danger. LÄS MER

 5. 5. Towards Identifying Proteins in the Synovium Promoting Articular-cartilage Differentiation

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Martina Steineck; [2019]
  Nyckelord :Articular cartilage; Chondrocyte; Differentiation; Synovial fluid; PRG4;

  Sammanfattning : Skeletal development begins when mesenchymal stem cells migrate, condensate and differentiate into chondrocytes. The chondrocytes differentiate in one of two ways. Either the cells form the cartilaginous template for endochondral ossification or they form the articular cartilage which express proteoglycan 4. LÄS MER