Sökning: "Resorufin"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Resorufin.

  1. 1. Dissolved organic carbon (DOC) : Differences in reactivity amongst water sources to boreal streams in Sweden

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

    Författare :Lukas Eriksson; [2018]
    Nyckelord :Dissolved organic carbon; DOC; Discrete riparian inputs; Resazurin; Resorufin;

    Sammanfattning : The importance of dissolved organic carbon (DOC) to aquatic environments is well established in the scientific community. In boreal landscapes, small streams receive water from headwater lakes, mires, and discrete flow paths that drain riparian soils. LÄS MER