Sökning: "Robert cedergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robert cedergren.

  1. 1. Ishockeypublikens påverkan : "När det är bra tryck i arenan så är de ju som en sjätte spelare!"

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för idrott och hälsa; Örebro universitet/Institutionen för idrott och hälsa

    Författare :Robert Andersson; Joakim Cedergren; [2009]
    Nyckelord :Motivation; Självförtroende; Nervositet; Ängslan; Ishockeyspelare; Publikpåverkan.;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Ishockeypublikens påverkan – ”När det är bra tryck i arenan så är de ju som en sjätte spelare!” (Citatet i titeln är hämtat från intervjun med respondent 6) Nyckelord: Motivation, Självförtroende, Nervositet, Ängslan, Ishockeyspelare, Publikpåverkan. Till varje lag i elitserien finns det publik som vill stödja sitt lag. LÄS MER