Sökning: "The time bind"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden The time bind.

 1. 1. Oxygenation conducted in low temperature clean water

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Elin Rosén; Andreas Abdelki; Beyar Abdulla; Alan Bugurcu; Mahmoud El Nabelsi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aeration tests were conducted under non-standard conditions with clean tap water in various temperatures below 20 °C, with the aim of studying changes that may occur. An initial deoxygenation of 0.8 litre water was performed with sodium sulfite and a cobalt catalyst pre-dissolved in water, in order to bind already present dissolved oxygen. LÄS MER

 2. 2. The synthesis and analysis of a bombesin analogue for radiotherapy of prostate cancer

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ábel Nagy; [2019]
  Nyckelord :Prostate cancer; radionuclide therapy; bombesin; gastrin-releasing peptide receptor; albumin binding domain; SPPS; RM26 analogue;

  Sammanfattning : Targeted radionuclide therapy is becoming a widely used cancer treatment strategy. By radiolabeling receptor-specific peptides, cancer cells overexpressing the receptor can be selectively targeted, and the cytotoxic radionuclide can be delivered to the target cell or tissue for therapeutic or diagnostic purposes. LÄS MER

 3. 3. Development of a single-molecule tracking assay for the lac repressor in Escherichia coli

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för cell- och molekylärbiologi

  Författare :Oscar Broström; [2019]
  Nyckelord :Escherichia Coli; Single-molecule fluorescence microscopy; In vivo tracking; In vivo; lac repressor; LacI; Bifunctional rhodamine B; E. coli; In vivo;

  Sammanfattning : Gene regulation by transcription factors are one of the key processes that are important to sustain all kinds of life. In the prokaryote Escherichia coli this has shown to especially crucial. The operator sequence to which these transcription factors bind to are very small in comparison to the whole genome of E. LÄS MER

 4. 4. Centralisering av reservdelslagerhållning : En fallstudie om industriell förrådsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Björn Wessman; Johan Uppman; [2019]
  Nyckelord :Spare parts; centralization; storage operations; Reservdelar; centralisering; förrådsverksamhet;

  Sammanfattning : Tillverkande företag inom den svenska industrin utnyttjar ofta sina maskiner maximalt för att möta den efterfrågan som råder på deras produkter. Detta leder till slitage på maskinerna och därmed även ett stort behov av att reservdelar och komponenter finns tillgängliga, något som krävs för en fungerande underhållsprocess. LÄS MER

 5. 5. Memory Integration in a Real-World Setting

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lena- Theresa Bachmeyer; [2019]
  Nyckelord :virtual reality; episodic memory; memory integration; visual context; Social Sciences;

  Sammanfattning : A fundamental component of episodic memories, allowing for their vividness and detail in recollection, is the visual context accompanying it. At times, it has been found that such memories may bind with one another. In such memory integration, the visual context accompanying the integrated events, may been found to be a key component. LÄS MER