Sökning: "Rymdresa"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Rymdresa.

  1. 1. Textil produktutveckling för rymdturism

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

    Författare :CECILIA BRAUN HOLM; ANNA VECCHI; [2013]
    Nyckelord :Rymdresa; merinoull; polyester; bambuviskos; estetik; elastan;

    Sammanfattning : Snart kan alla göra privata rymdresor. Då detta är en helt ny äventyrsindustri uppstår också helt nya krav på de kläder som kan användas vid träning och genomförande. LÄS MER