Sökning: "Samleverans"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Samleverans.

  1. 1. Effektivisering av materialleveranser : En undersökning av möjliga förbättringar för leveranser av våtrumsinredning på JM

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

    Författare :Pelle Andersson; [2016]
    Nyckelord :Logistik; Samleverans;

    Sammanfattning : Logistics in the construction industry is a difficult and troubled area with great room for improvement. Planning, preparation, management and control over material flow have become increasingly important for a company in order to keep up with the competition and reduce their costs. LÄS MER