Sökning: "Sara Azimi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Azimi.

  1. 1. Nyanländ i svenska skolan - en fallstudie : Från kartläggning till förberedelse till reguljär klass

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Sara Azimi; Azzeddine Elmir; [2019]
    Nyckelord :Nyanlända; modersmål; tvåspråkighet; flerspråkighet; mottagandet; förberedelseklass; SVA; kartläggning;

    Sammanfattning : People are increasingly moving from one country to another, whether it be because of searching for new opportunities to work and study, or less voluntary movements such as fleeing wars and oppression. Upon arrival they become part of a structure in the receiving country, designed to facilitate their integration into the new country. LÄS MER