Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Mobilen i familjen : En sociologisk studie om hur användningen av smartphones förändrar den sociala interaktionen och tillgängligheten mellan föräldrar och barn

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

    Författare :Inna Nikichina; Sara Elkhansa; [2015]
    Nyckelord :Interaktion kommunikation mobiltelefon smartphone tillgänglighet;

    Sammanfattning : En smartphone är en teknisk apparat som successivt tar mer och mer plats i vårt vardagsliv. Att äga denna tekniska pryl betyder att man är ständigt anträffbar och att vara utan den har kommit att bli allt svårare. LÄS MER