Sökning: "Satellitkommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Satellitkommunikation.

 1. 1. Design and Evaluation of V/UHF Satellite Communication Antennas for Naval Applications

  Master-uppsats, KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Författare :Hampus Bäckström; [2018]
  Nyckelord :Antenna design; Antenna simulations; QHA; Submarine communication; SatCom; MUOS; Legacy; Antenndesign; Antennsimulering; QHA; Ubatskommunikation; Satellitkommunikation; MUOS; Legacy;

  Sammanfattning : In this master thesis, compact antenna design aimed towards naval applicationshave been designed, analyzed and evaluated. There is a recentinterest in the development of compact antennas to be used for smallersubmarine models, and with a smaller hull on a submarine, communicationand antenna systems must be adapted and minimized, which limitsantenna design. LÄS MER

 2. 2. Satellite communication simulator for Cubsats

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Minjia Chen; Johan Engberg; [2017]
  Nyckelord :satellite; communication; simulator; radio; satellit; kommunikation; simulator; radio;

  Sammanfattning : The Miniature Student Satellite (MIST) is a project at the Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden. The goal of the project is to launch a satellite designed and constructed by different student teams. The satellite carries seven scientific experiments that continuously collects experiment data as the satellite orbits the Earth. LÄS MER

 3. 3. Stabiliserad antennplattform för mobil satellitkommunikation

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Camila Svedmyr; [2016]
  Nyckelord :Satellite communication; SOTM; stabilized platform; flat array antenna; Satellitkommunikation; SOTM; stabiliserad plattform; platt antenn;

  Sammanfattning : This report describes a master thesis project work in machine design. The work has been done at the consulting firm Svea Teknik with DataPath as the customer.The subject of the project was to design a concept for a stabilized platform for a satellite antenna in an on-the-move application. LÄS MER

 4. 4. Automated booking and scheduling for CubeSats : Development of an automated Scheduling engine for satellite communication with emphasis on communication with CubeSats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Rymd- och plasmafysik

  Författare :Alexander Hemberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis work details the development of an automatic scheduling engine forsatellite communication from the operational stand point of a ground station. Theaim has been to create a scheduling engine that autonomously calculates passesfor a large number of satellites over a ground station and assigns these passes toappropriate resources. LÄS MER

 5. 5. WAN-optimering för sjöfarten : En möjlighet att effektivisera datakommunikationen till sjöss

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Johannes Axelsson; [2013]
  Nyckelord :Satellite communication; Network optimization; VSAT; Shipping; Wide area network; WAN optimization.; Satellitkommunikation; Nätverksoptimering; VSAT; Sjöfart; Wide area network; WAN-optimering;

  Sammanfattning : Verksamheten ombord på fartyg blir mer beroende av datakommunikation och många av arbetsuppgifterna ombord underlättas genom att besättningen kan nå information lagrad på annan plats. Fartygens bredbandsanslutning sker till största delen via satellitkommunikation där långa avstånd och begränsad datahastighet resulterar i att datakommunikationen blir ineffektiv. LÄS MER