Sökning: "Sofia Stensvad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Stensvad.

 1. 1. Kandidatuppsats i Innovationsteknik :  HUR FÖRÄNDRINGAR, KONFLIKTER OCH INNOVATIONER PÅVERKAR VARANDRA

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sofia Stensvad; Kerstin Alkefjärd; Anneli Lundell; [2010]
  Nyckelord :Conflict; change management; conflict handle; communication and innovation.; Konflikt; förändringsarbete; konflikthantering; kommunikation samt innovation.;

  Sammanfattning : Människan är en social varelse som har behov av andra människor men eftersom vi är olika uppstår det ibland konflikter. Måste konflikter vara negativa? Kan det komma något bra ur en konflikt? Studien vill lyfta fram konflikter som något som kan ge motivation och kreativitet till att skapa förändringar. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande ledarskap : Ledarens roll för sina anställdas motivation till god hälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Sofia Stensvad; Kerstin Alkefjärd; [2010]
  Nyckelord :Management; health; motivation; model; company climate.;

  Sammanfattning : Ledarens roll förutom att styra verksamhetens uppsatta mål och visioner är att se till att få medarbetarna med sig, utan dem fungerar inte verksamheten. Ledarens stil påverkar medarbetarnas välmående. LÄS MER