Sökning: "Solpanel"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Solpanel.

 1. 1. Systemanalys av termisk samverkan mellan solceller och värmepump i flerbostadshus : Modellering och scenarioanalyser av innovativa systemutformningar samt  väderförhållanden med fokus på energi, klimat och ekonomi

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Gustav Green; [2018]
  Nyckelord :energisystem; fastighet; COP;

  Sammanfattning : Att arbeta mot minskad klimatpåverkan är centralt i dagens samhälle och ett måste för en hållbar utveckling. Ett omdiskuterat område är utfasningen av äldre, fossilt baserad, elproduktion för att ge plats åt förnybar elproduktion. Det vill säga ”grön el”. Solceller, en typ av grön el, har under de senaste åren blivit billigare. LÄS MER

 2. 2. Integrering av Savonius-vindturbiner och solpaneler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Kristofer Kihlberg; [2018]
  Nyckelord :Hybridsystem; Savonius; Vindkraft; Solpanel; Vertikalaxlad;

  Sammanfattning : This thesis considers the integration between Savonius wind turbines and photovoltaics to form a hybrid power system. Different integration techniques were studied to find the most suited technique and the necessary components. LÄS MER

 3. 3. Techno-Economic analysis of a Solar PV Energy System in Zimbabwe Country Office

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Montserrat Pitarch; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete utreder möjligheten att använde förnybar energi som alternative energikälla i UN byggnader enligt "smarta UN-faciliteter" direktiven. I detta arbetet står UNDP Zimbabwe i Harare som testplattform. LÄS MER

 4. 4. Pumpkraftverk som energilagring vid off-grid anläggning : Kombination av sol, vind och vattenkraft i ett autonomt system

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Einar Wærn; [2018]
  Nyckelord :Vindkraftverk; Solcell; Solpanel; Vattenkraftverk; Pumpvattenkraftverk; Pump; Simulering; Optimering; Energianvändning;

  Sammanfattning : The downside of using energy from the wind is its fluctuations. The downside of using energy from solar panels is that it produces a low amount of energy during the wintertime when the demand is at its greatest. When said demand is at its lowest the energy from the solar panels is at its peak. LÄS MER

 5. 5. Sun Following Solar Panel : Using Light Sensors to Implement Solar Tracking

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Colin Lawless; Erik KÄRRFELT; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this project is to investigate if it is possible to get more energy out of a solar panel if the solar panel is always directed towards the sun. Furthermore, two questions surrounding the plausibility of building an efficient tracking system, and the level of complexity for the required software and mechanism will be investigated. LÄS MER