Sökning: "Solpanel"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Solpanel.

 1. 1. Solcellspaneler på kulturhistoriska tak – En skänk från ovan? : En komparativ fallstudie om Fläckebo kyrka och Stuguns nya kyrka

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Humla Dahl; [2019]
  Nyckelord :solenergi; solceller; solcell; solcellspanel; solcellspaneler; solpanel; solpaneler; kyrka; kyrkor; kulturhistoriskt värde; kulturhistoriskt värdefull; kulturhistorisk; värde; värdefull; förvanskning; förminskning; förnyelsebar energi; förnyelsebar; energi; Fläckebo kyrka; Stuguns nya kyrka; Stuguns kyrka; Virke kyrka; Stugun; Fläckebo; Virke;

  Sammanfattning : Följande undersökning är en komparativ fallstudie av två tillståndsansökningar, genomförda i enlighet med Kulturmiljölag 1988:950, gällande solcellspaneler på kyrkligt kulturminne. Undersökningar belyser Fläckebo kyrka i Västmanlands län och Stuguns nya kyrka i Jämtlands län och studerar hur dessa fått avslag, respektive bifall till montering av solcellspaneler på kyrkobyggnadernas tak. LÄS MER

 2. 2. Future Sustainable Energy Solutions for Sulaymaniyah : Minor Field Study

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Darin Baban; Pavell Askari; [2019]
  Nyckelord :Energy; energy system; diesel generators; CO2; NPV; Solar PV; sustainable; renewable energy; Kurdistan; Iraq; Middle East; Energi; energisystem; dieselgeneratorer; CO2; NPV; solpanel; hållbar; förnybar energi; Kurdistan; Irak; Mellanöstern;

  Sammanfattning : The study aims to identify the reasons behind power shortages in the city Sulaymaniyah, located in northern Iraq or Iraqi Kurdistan, and to clarify how large the difference between power demand and supply is. Also, several interviews have been performed to give further insight to the issues and possibilities the region is facing. LÄS MER

 3. 3. EastWest : Solar tracking photovoltaic panel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ali Hamada; Fredrik Larsson; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Solar power; Solar tracker; Stepper motor; Mekatronik; Solenergi; Solspårare; Stegmotor;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to investigate how efficient it is to implement steering of a solar panel, in one or two axes. To determine how efficient it is, special consideration was taken to the energy usage of the driving system. Practical applications have also been considered with pros and cons. LÄS MER

 4. 4. Solcellsanläggning på Din Bil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Daniel Krnjic; [2019]
  Nyckelord :Solcellsanläggning; solpanel; växelriktare; lönsamhetskalkyl;

  Sammanfattning : Avsikten med denna rapport är att ge en översiktlig beskrivning av möjligheterna att installera en solcellsanläggning och i hur stor mån anläggningen klarar de krav som kunden har uppgett. Arbetet har genomförts på uppdrag av Inkon Sverige AB och syftet med projektet är att teoretisk projektera och dimensionera anläggningen samt att göra en lönsamhetskalkyl. LÄS MER

 5. 5. Solceller utsatta för partiell skuggning : Jämförelse mellan olika systemkonfigurationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Lindborg; [2019]
  Nyckelord :Solar Cells; Shading; System Configuration; Solceller; Skuggning; Systemkonfiguration;

  Sammanfattning : I takt med en förstärkt global uppvärmning har åtgärdsplaner skrivits om att begränsa temperaturökningen, där många länder är överens om att mängden koldioxidutsläpp måste minska. Lösningen till det anses dels som att gå från en fossilberoende energianvändning till en förnybar. LÄS MER