Sökning: "Spermatozoa"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Spermatozoa.

 1. 1. Hormonella preventivmedel för män : Finns det?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Elina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :preventivmedel; antikonception;

  Sammanfattning : Bakgrund: De preventivmedel som finns idag riktas främst till kvinnor. Bristen på antikonceptionsmetoder för män har lett till att kvinnan har ett större ansvar i familjeplaneringen och riskerar att drabbas av de biverkningar som ett preventivmedel kan ha. LÄS MER

 2. 2. En jämförelsestudie; Motilitet och vitalitet hos spermatozoa i två olika kryokonserveringsprocesser och upptiningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Christopher Odeberger; [2018]
  Nyckelord :Kryokonservering; Motilitet; Slow freeze; Spermatozoa; Vitalitet;

  Sammanfattning : Nedfrysning och upptining av spermatozoa används frekvent i andrologi-laboratoriet för assisterad reproduktionsteknik och bedömning av spermatozoa. I dagsläget finns det ingen standard hur nedfrysning och upptining av spermatozoa ska ske. LÄS MER

 3. 3. The effect of the natural antioxidants catalase and epigallocatechin added after thawing on the quality of dromedary camel spermatozoa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Grundin; [2018]
  Nyckelord :Camel semen; cryopreservation; antioxidants; reactive oxygen species; sperm quality analysis;

  Sammanfattning : The objective of this study was to evaluate the effect of adding two natural antioxidants (Catalase and Epigallocatechin) to the thawing media on the quality of cryopreserved dromedary camel spermatozoa post-thaw. Also, an indirect measure of ROS production was performed by measuring malondialdehyde (MDA) production (a product of oxidative damage) post-thaw. LÄS MER

 4. 4. Effect of different thawing protocols and addition of the antioxidants carnitine, catalase or glutathione prior to freezing on the post-thaw quality of cryopreserved camel spermatozoa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linn Söderström; [2018]
  Nyckelord :camel semen; cryopreservation; thawing temperature; antioxidant; carnitine; catalase; glutathione;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Effect of freezing and thawing rates on camel sperm quality

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Bodil Elwing; [2017]
  Nyckelord :Camel semen; cryopreservation; freezing rate; thawing temperature; motility analysis;

  Sammanfattning : The objective of this study was to evaluate the effect of different freezing rates and thawing temperatures on the quality of camel spermatozoa post thawing. Ten ejaculates from five male camels were frozen at five different freezing rates, achieved by placing the straws at specific heights above the surface of liquid nitrogen for different times (4 cm for 15 min; 1 cm for 15 min; 7 cm for 15 min; 7 cm for 5 min + 4 cm for 3 min; 4 cm for 5 min + 1 cm for 3 min) followed by storage in liquid nitrogen. LÄS MER