Sökning: "rapport förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden rapport förskolan.

 1. 1. Språkförskolan : En jämförelse mellan CAV- och VAV-system

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mattias Lundberg; [2019]
  Nyckelord :IDA ICE; ventilation; energi; simulering; byggnad; förskola; AutoCAD; Tyréns; språkförskolan;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks lönsamheten och energibesparingen av att byta ut befintligt CAV-system mot ett VAV-system i Språkförskolan som är belägen i Umeå på Marielund/Olofsdal området. Projektet utförs i samarbete med Tyréns i Umeå som är ett konsultföretag och ett av de ledande företagen inom samhällsbyggnad i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Barns lärandemiljöer i förskolan : Hur förskollärare uttrycker att de skapar lärmiljöer i Reggio Emilia inspirerade förskolor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Matilda Sofia Hermansson; [2019]
  Nyckelord :lärmiljöer; utforskande; kreativitet; kompetenta; reggio emilia;

  Sammanfattning : Inledning I denna undersökning vill jag ta reda på; Har pedagogerna ett syfte med lärmiljöerna, vad sker det för lärande och är pedagogerna medvetna om lärandet. Är pedagogerna medvetna att barnen lär sig i lärmiljöerna? Syfte Syftet med denna rapport är att undersöka hur förskollärare uttrycker att de skapar lärmiljöer i Reggio Emilia inspirerade förskolor. LÄS MER

 3. 3. Små barns behov under vilan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Charlotte Troein; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; Övergångsobjekt; Behov;

  Sammanfattning : Skolverket (2017) har publicerat en rapport som visar att barngrupperna inom förskolan har ökat och att omsorgen får stå tillbaka för en undervisningsbetonad verksamhet. Syftet med studien är att undersöka hur små barn (1-3) uttrycker sina behov vid förskolans vila, samt hur förskolepersonalen svarar på dessa behov. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av pedagogers förhållningssätt för barns möjligheter till inflytande i förskolans temaarbete.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Inflytande; Interagerande; Kommunikation; Socialpsykologiskt perspektiv; Temaarbete; Yngre barn;

  Sammanfattning : Skolinspektionens rapport (2016) belyser pedagogernas undervisningsansvar men menar att det finns en otydlighet i hur undervisning i förskolan ska bedrivas och vems ansvar det är för hur ordet undervisning ska tolkas och konkretiseras. Jag vill med min studie belysa ett möjligt sätt att konkretisera detta begrepp till hur det kan omsättas till en avdelning bestående av två och treåringar. LÄS MER

 5. 5. Energikalkyl med besparingsåtgärden : Ett examensarbete hos Varberg kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Smedberg; [2018]
  Nyckelord :ida ice; energi effektivisering;

  Sammanfattning : Varbergs kommun har som mål att minska energibehovet i deras byggnader med 20% fram till 2020, kommunens resultat kommer jämföras mot referensåret 2009. Syftet med denna rapport är att beskriva genomförandet och resultatet av en energikalkyl som levererats till Varbergs kommun. LÄS MER