Sökning: "Tatijana Ristic Peric"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tatijana Ristic Peric.

 1. 1. The influence of the auditor-CFO relationship on the audit of goodwill impairment tests and possible write downs : A study of four Swedish listed companies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tatijana Ristic Peric; [2014]
  Nyckelord :Auditor; CFO; Relationship; Negotiation; Goodwill; Impairment test; Write down; IAS 36;

  Sammanfattning : The objective of IAS 36 is to guide a company on how to apply procedures to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount. The standard IAS 36 is however obscure and full of gaps to be filled with assumptions made by the CFO. LÄS MER

 2. 2. "Det är vi som har det sista ordet" : En studie om CFO:s syn på revisorns roll i samband med nedskrivningsprövningar av goodwill

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tatijana Ristic Peric; Therese Wester; [2012]
  Nyckelord :Goodwill; IAS 36; Nedskrivningsprövningar; Förhandlingar; CFO; Revisor;

  Sammanfattning : Problematiken i denna studie är baserad på tolkningsutrymmet i IAS 36 vid nedskrivningsprövningar av goodwill, bedömningar som krävs av CFO och revisor vid dessa nedskrivningsprövningar och CFO:ns syn på revisorns roll i nedskrivningsprocessen. Studien ämnar bidra till en ökad förståelse ur CFO:ns perspektiv kring hur svenska börsnoterade företag resonerar vid nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av goodwill enligt IAS 36, samt hur CFO:n ser på revisorns roll i denna nedskrivningsprocess. LÄS MER