Sökning: "Theresé Häll"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Theresé Häll.

  1. 1. Läromedel i matematik : Läromedelsanalys baserad på Blooms reviderade taxonomi

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Therése Ehn; Kajsa Häll; [2018]
    Nyckelord :Blooms reviderade taxonomi; läromedel; matematik; läromedelsanalys;

    Sammanfattning : Läromedel har en betydande roll för undervisningen i matematik. I Sverige finns ingen statlig granskning av läromedel vilket inspirerade oss att göra en läromedelsanalys för det här självständiga arbetet. Arbetets teoretiska utgångspunkt utgörs av Blooms reviderade taxonomi som den beskrivs av Anderson m.fl. LÄS MER