Sökning: "Tomas Arvidsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tomas Arvidsson.

 1. 1. Nya dispenseringstekniker för feromoner : För ett hållbart jordbruk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Staffan Arvidsson; Tomas Berglund; Anna Ehrenborg; Parisa Ghiassi Tari; Sofie Ledent; Martin Nordstedt; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektets mål har varit att utveckla nya alternativa dispenseringstekniker för insektsferomoner som bekämpar skadeinsekter på fruktodlingar. Resultatet av projektet har gett tre teoretiskt möjliga förslag. Det första förslaget är en polymerbaserad feromondispensering som inte är baserad på någon nuvarande teknik. LÄS MER

 2. 2. Politiskt våld i Indien : Från tre perspektiv: Territoriets odelbarhet, Nationalism & Fundamentalism

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Tomas Arvidsson; Ilkka Kemppainen; [2008]
  Nyckelord :politiskt våld. Indien. terriroriell delbarhet. nationalism. fundamentalism;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att söka förklara politiska våldet i Indien utrifrån tre perspektiv; territoriell odelbarhet, nationalism och fundamentalism. Avgränsningen är de etniska minoriteterna; assameser, bodo, kashmirer, muslimer, naga, sikher, tripura och ursprungsstammar. Åren som uppsatsen har fokus på är 1985-2000. LÄS MER