Sökning: "USGAAP"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet USGAAP.

  1. 1. Värdering på olika språk? : En komparativ studie om immateriella tillgångar i IFRS och US GAAP

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Malin Westman; Malin Karlsson; [2017]
    Nyckelord :IFRS; USGAAP; immateriella tillgångar; läkemedelsbranschen;

    Sammanfattning : Redovisningen styrs av olika regelverk som sätter upp riktlinjer och regler som företag behöver anpassa sig efter. I större delen av världen används det internationella regelverket IFRS, men i USA används regelverket US GAAP. LÄS MER