Sökning: "Uddebo Oljehamn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Uddebo Oljehamn.

  1. 1. Riskbedömning av petroleumkolväten i mark och grundvatten vid Uddebo Oljehamn.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Beatrice Grundström Mörtzell; [2018]
    Nyckelord :Riskbedömning; Luleå Hamn; Uddebo Oljehamn; Petroleumkolväten;

    Sammanfattning : Uddebo Oljehamn är en av sex hamndelar inom Luleå Hamns område och har sedan 1940-talet bedrivit miljöfarlig verksamhet. Idag har Uddebo Oljehamn två kajer där det årligen lastas och lossas cirka 360 000 ton flytande produkter av petroleum, bensen och stenkolstjära. LÄS MER