Sökning: "Vad innebär direkt och indirekt kommunikation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vad innebär direkt och indirekt kommunikation.

  1. 1. Feministiska zine och symboliskt motstånd : En studie av zineproducenter som politiska subjekt

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

    Författare :Hanna Hellzén Cramér; [2005]
    Nyckelord :fanzine; zine; medborgarmedier; alternativa medier; feminism; feministisk;

    Sammanfattning : Nick Couldry beskriver hur symbolisk makt i samtida medierade samhällen framförallt koncentreras till olika medieinstitutioner. Att producera sina egna medier, såsom Clemencia Rodriguez beskriver i Fissures in the mediascape, blir ett sätt att göra motstånd mot denna symboliska makt. LÄS MER