Sökning: "Alexandra Henriksson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Alexandra Henriksson.

 1. 1. ”Men vänta lite, det var ju inte du som skulle välja, det var ju barnen som skulle välja” Pedagogers förståelse av begreppet delaktighet i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Theodorsson; Alexandra Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Barns Delaktighet; Delaktighetsstege; Förskola; Pedagog; Relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Abstract Detta examensarbetes syfte är att undersöka hur barns delaktighet i förskolan möjliggörs. Fokus ligger på hur pedagoger beskriver vad delaktighet är samt hur de går tillväga för att möjliggöra delaktighet för de yngre barn som ännu inte kan eller väljer att uttrycka sig verbalt. LÄS MER

 2. 2. Reflecting Reality or Shaping Reality? A Qualitative Case Study of the Intra-Organisational Interpretation and Mobilisation of IFRS 15

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Pauline Henriksson Rahm; Alexandra Olsson; [2018]
  Nyckelord :IFRS implementation; Accounting-related regulatory frameworks; IFRS 15; Sociological accounting; Boundary-work;

  Sammanfattning : This thesis explores the introduction of the revenue recognition standard, IFRS 15, into a global, multinational organisation. Through a single, qualitative case study based on semi-structured interviews, it aims to examine the intra-organisational interpretation and mobilisation of IFRS 15. LÄS MER

 3. 3. "Jag vill ju va' som du!" - identifikation genom klass och etnicitet i disneyklassiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Anna Henriksson; Alexandra Svärd; [2012]
  Nyckelord :Disney; etnicitet; identifikation; klasstillhörighet; makt; populärkultur; värdegrund;

  Sammanfattning : Film är ett uppskattat medel att använda i skolundervisningen (Giroux, 2000). Därför är syftet med denna undersökning är att ta reda på hur klass och etnicitet framställs i två utvalda disneyklassiker och hur film kan gynna arbete kring identitetsutveckling och värdegrundsfrågor. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad av sto med sjukt föl

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Alexandra Henriksson; Kristina Pryssander; [2010]
  Nyckelord :Omvårdnad; Postpartumsto; Uppstallning; Kolik; Agalakti;

  Sammanfattning : Vid uppstallning av sto pga. av sjukt föl finns det mycket man kan tänka på för att göra sjukhusvistelsen så bra som möjligt samt minska risken för problem.Naturligtvis ska fokus läggas på fölungen och orsaken till varför de sökt vård på hästsjukhuset, men det är viktigt att stoet inte glöms bort. LÄS MER