Sökning: "IFRS implementation"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden IFRS implementation.

 1. 1. Förändring i intäktsredovisning : Implemetering av IFRS 15 i svenska koncerner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Rufat Ragimov; [2019]
  Nyckelord :international accounting; revenue recognition; IFRS; IFRS 15; accounting change; implementation; internationell redovisning; intäktsredovisning; IFRS; IFRS 15; redovisningsförändring; implementering;

  Sammanfattning : Revenue is a central part of financial reporting and business activities, but there is a great deal of criticism and problems related to revenue recognition. In connection with this, a new standard IFRS 15 has been developed, in a convergence project between international standards setters IASB and FASB. LÄS MER

 2. 2. Reflecting Reality or Shaping Reality? A Qualitative Case Study of the Intra-Organisational Interpretation and Mobilisation of IFRS 15

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Pauline Henriksson Rahm; Alexandra Olsson; [2019]
  Nyckelord :IFRS implementation; Accounting-related regulatory frameworks; IFRS 15; Sociological accounting; Boundary-work;

  Sammanfattning : This thesis explores the introduction of the revenue recognition standard, IFRS 15, into a global, multinational organisation. Through a single, qualitative case study based on semi-structured interviews, it aims to examine the intra-organisational interpretation and mobilisation of IFRS 15. LÄS MER

 3. 3. Värderelevansen av resultat och bokförda värden över tid : Hög- och lågteknologiska bolag samt IFRS-införandets påverkan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frank Eriksson-Wingårdh; Felix Kirstein; [2019]
  Nyckelord :value-relevance; intangible assets; IFRS; Nasdaq Stockholm; R D; investors; värderelevans; immateriella tillgångar; IFRS; Stockholmsbörsen; FoU; investerare;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur väl resultat och bokförda värden förklarar marknadsvärde och avkastning för bolag noterade på Stockholmsbörsen under perioden 1999-2017. Vidare undersöker uppsatsen om värderelevansen av resultat och bokförda värden skiljer sig mellan hög- och lågteknologiska bolag samt om införandet av IFRS har påverkat värderelevansen. LÄS MER

 4. 4. Rysslands implementering av IFRS : en jämförande studie mellan RussianAccounting Standards och internationella redovisningsregler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Cedercrantz; Fanny Harrysson; [2018]
  Nyckelord :IFRS; RAS; K3; RFR 2; The Russian Federation; annual reports; consolidated financial statements; financial reports; cultural dimensions; revenues; goodwill; culture.; IFRS; RAS; K3; RFR 2; Ryssland; årsredovisningar; koncernredovisningar; finansiella rapporter; kulturella dimensioner; intäkter; goodwill; kultur.;

  Sammanfattning : År 2005 infördes regeln om att samtliga noterade bolag inom Europeiska Unionen (EU) skulle uppföra sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS)med start räkenskapsåret 2005. Målet med IFRS är att världsekonomin ska bli mertransparent, ansvarsfull, jämförbar och effektiv. LÄS MER

 5. 5. Implementering av IFRS 15 : Ur tre IFRS-redovisande företags perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ellen Johansson; Jaganeh Sadr Aazam Noori; [2018]
  Nyckelord :IFRS 15; implementation of IFRS 15; revenue standard; Implementering; IFRS 15; implementering av IFRS 15; faktorer; intäktsstandard;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den 1 januari 2018 trädde den nya intäktsstandarden IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder i kraft. Alla företag som redovisar enligt IFRS och är verksamma inom EU måste därmed anpassa sin redovisning efter den. Standarden anses komplex då den innebär ett nytt synsätt på intäktsredovisning. LÄS MER