Sökning: "Disney"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet Disney.

 1. 1. Musik i film : Hur musik används för att beskriva prinsess-karaktärer i animerade Disney-filmer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Kristina Gamez; [2021]
  Nyckelord :filmmusik; Disney-prinsessor; animerad karaktär; feminism; musikundervisning;

  Sammanfattning : I läroplanen för gymnasieskolan framgår det att undervisningen bör utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter och intressen. Film och media har idag blivit ett av ungdomars största intressen vilket gör att de får sina flesta musikaliska upplevelser från media. LÄS MER

 2. 2. Fina prinsessor är inte tjocka! : - en analys av kroppsideal i Disneyfilmer

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emmely von Appen-Engström; Jane Brennhagen; [2020]
  Nyckelord :Barn; film; förskola; genus; hudfärg; kropp; performativitet;

  Sammanfattning : Eftersom The Walt Disney Company är en stor producent av barnkultur kan det vara av intresse att analysera hur detta filmbolag framställer karaktärernas kroppar i sina filmer. Detta för att få en insyn i vilka olika kroppsideal som barn möter. LÄS MER

 3. 3. På egna ben : En genusvetenskaplig analys av huvudrollerna i The Little Mermaid och Kiki’s Delivery Service

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Elias Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; genusvetenskap; genuskontrakt; semiotik; Disney; Studio Ghibli; Hayao Miyazaki; The Little Mermaid; Kiki’s Delivery Service;

  Sammanfattning : Synen på vad som utgör den så kallade starka kvinnliga karaktären har varit objekt för förändring, vilket kan synliggöras bland annat via filmmediet. Syftet med studien är att granska och jämföra två tecknade kvinnliga protagonister utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Ringaren i Notre-Dame – en komparativ analys

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nathalie Léman; Amanda Vesterlund; [2020]
  Nyckelord :Disney; Walt Disney; Victor Hugo; Maj Bylock; Ringaren i Notre-Dame;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar karaktärer och utvalda delar i Maj Bylocks återberättade version Ringaren i Notre-Dame (2000) och Walt Disneys filmatisering Ringaren i Notre-Dame (The Hunchback of Notre-Dame, 1996), som båda baseras på Victor Hugos roman Notre-Dame de Paris (1831). Syftet med denna uppsats är att genom en komparativ analys av verken få syn på skillnader och likheter som har gjorts gällande karaktärerna och utvalda scener. LÄS MER

 5. 5. En filmseries förbannelse : En analys om franchiseutveckling i Pirates of the Caribbean

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Julia Strandell; [2020]
  Nyckelord :Pirates of the Caribbean; ideologi; klasskillnad; genus; frihet; pirater; franchise; filmserie; uppföljare; Disney;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker förändringar som sker inom filmserien Pirates of the Caribbean med fokus på hur de tre inriktningarna: Klass, genus och frihet utvecklar sig genom filmerna. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de tre ideologiska samhällsstrukturerna utvecklas genom filmserien för att förhoppningsvis kunna dra en slutsats gällande kopplingen mellan strukturernas utveckling och filmseriens fallande betyg på Rotten Tomatoes. LÄS MER