Sökning: "Disney"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet Disney.

 1. 1. Identifying potential problem perceived by consumers within the recommendation system of streaming services

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Laila Arman; Tanveer Ahmed; [2022]
  Nyckelord :Streaming service; Recommendation system; Netflix; Disney Plus; HBO Max; Streaming tjänster; Rekommendationssystem; Netflix; Disney Plus; HBO Max;

  Sammanfattning : Streaming services have had a significant gain in popularity over the last decade, with an increasing number of subscribers. Along with digitalization, more households seek accessible entertainment that allows them to choose the type of content they wish to watch. LÄS MER

 2. 2. Genus och ledarskap på vita duken : En beskrivande studie av könsroller och dominans i Disneyfilmer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Eric Lundh; [2022]
  Nyckelord :Disney; Ledarskap; Genus;

  Sammanfattning : Många barn har huvudkaraktärer från Disney som förebilder. Dessa förebilder inspirerar och påverkar barnen ända upp till vuxen ålder. På grund av detta inflytande är det viktigt hur dessa karaktärer framställs, vad för egenskaper de visar och står för för att se vilka egenskaper barnen sedan tar med upp i vuxen ålder. LÄS MER

 3. 3. Emotion Through Motion : Rörelse är inte samma sak som levande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Rasmus Jildenmyr; [2022]
  Nyckelord :Animation; Känslor; Levande;

  Sammanfattning : Den här artikeln ämnar ge ett konkret exempel på hur Disneys 12 principer för animation ur The Illusion of Life (1990) och hur metoder inom skådespel kan användas för att förmedla känslor genom endast animation av en karaktär. Att animera en karaktär betyder inte att den får en personlighet eller känslor att visa upp för åskådaren, vilket har väckt frågan vilka metoder man kan använda sig av för att uppnå detta genom animationen. LÄS MER

 4. 4. Weapons of Brand Destruction: Exploring the different methods and strategies used by Online Anti-Brand Communities aimed to harm brands

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andrés Emilio Garcia Raffo; Niklas Kjellander; [2022]
  Nyckelord :Brand Community; Anti-Brand Community; Brand Dislike; Consumer-activism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this paper was to shed light on the different methods/strategies that Anti-Brand Communities (ABCs) use in order to cause harm to particular brands. Purpose: The purpose of this paper is to offer assistance to brand managers through Anti-Brand Community-insights, as a means of combating the increasingly growing number of ABCs. LÄS MER

 5. 5. Vi pratar inte om Bruno: en kvalitativ innehållsanalys av Disneys Pocahontas och Encanto genom ett postkolonialt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Patricia Pålsson; [2022]
  Nyckelord :Feminism; postcolonialism; Disney; the other; feminist film theory; postkolonialism; den andra; feministisk filmteori.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Through a postcolonial feminist perspective, this study searched to examine how The Walt Disney Company portrayed and represented parity in two of Disney's animated films from different decades based on ethnicity, gender, and social status. Film have previously been a very useful approach when it comes to feminist research as it offers the researcher to analyze the underlying sentences of the film. LÄS MER