Sökning: "Disney"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet Disney.

 1. 1. ¿En qué aspectos el traductor se ha centrado más para que las letras traducidas sean cantables? - Un estudio comparativo entre cuatro canciones de walt disney en inglés al español

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sara Johansson; [2019-04-01]
  Nyckelord :spanska; Disney; låttexter; översättningstekniker; sjungbarhet; letras de canciones; técnicas de traducción; [una canción] cantable;

  Sammanfattning : Översättning av låttexter är ett forskningsområde som det har gjorts få undersökningar i. Man anser att låttexter inte är ett legitimt underlag för en studie om översättning, på grund av att man utöver själva texten, dessutom måste ta hänsyn till de musikaliska aspekterna. LÄS MER

 2. 2. Vaiana - en ny sorts Disneyprinsessa? En genusanalys av Vaiana ur barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Ljungberg; Rebecka Wallentin; [2019]
  Nyckelord :barndom; Disney; genus; identitet; visuell kultur;

  Sammanfattning : I denna studie har filmen Vaiana (2016) analyserats ur ett genusperspektiv med inslag av barndomssociologiska definitioner av barn, barndom och populärkultur. Syftet med denna studie är att ur ett vuxet perspektiv och ur barns perspektiv analysera hur genus framställs i Vaiana. LÄS MER

 3. 3. Idioma y género en Disney : Un estudio de los rasgos de habla femenina en Moana, la princesa moderna de Walt Disney Company

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Annika Stålnacke; [2019]
  Nyckelord :Disney; lenguaje femenino; Moana; género; medios infantiles; el discurso de Disney;

  Sammanfattning : ResumenEste estudio tiene como objetivo explorar el lenguaje de la princesa moderna de Disney y qué mensaje transmite su discurso a los niños con el fin de clarificar si Disney hace uso del “lenguaje femenino” cómo ha sido investigado por la investigadora Robin Lakoff. Es fundamental analizar la visión de la princesa Disneyana transmitida por la multinacional ya que por el lenguaje empleado se averiguan los valores que van dirigidos al público infantil en todo el mundo. LÄS MER

 4. 4. Cultura y Traducción : Las fórmulas de tratamiento en las versiones “latinoamericana” y “castellana” de tres  películas Disney

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Hannah O'Brien; [2019]
  Nyckelord :Traducción de películas; doblaje latinoamericano y castellano; fórmulas de tratamiento; cultura.;

  Sammanfattning : El trabajo asume una relación cercana entre lengua y cultura. Tomando una perspectiva socio-gramatical, dos traducciones de tres películas de Walt Disney Pictures fueron examinados, haciendo una comparación entre la elección de fórmulas de tratamiento – tuteo, voseo, el uso de usted y sintagmas nominales - en las diferentes traducciones y las diferentes películas. LÄS MER

 5. 5. Trassliga genus – dags att röja! – Genusrepresentationer i två Disneyfilmer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nilsson Rebecca; Lau Mabel; [2019]
  Nyckelord :barn; disney; genus; judith; butler; kön; performativitet; textanalys;

  Sammanfattning : Då Disney är en storproducent inom barnkultur kan det vara av intresse att undersöka hur de har framställt karaktärer i sina filmer. Studien fokuserar specifikt på hur genus och kön framställs i två nutida Disneyfilmer då filmerna ger en kontemporär bild på Disneys syn på genus och kön. LÄS MER