Sökning: "Disney"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet Disney.

 1. 1. En analyse af Mulan og Mononoke – Hvordan to animationsstudier vælgere at bryde de traditionelle kønsroller, og hvordan de skildres fra hinanden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Caroline Lucia Feilberg; [2020]
  Nyckelord :Gender; Femininity; Representation; Princess Mononoke; Mulan; Studio Ghibli; Disney; Animation; Gender Roles; Stereotypes; Breaking stereotypes; Gender Identity; Gender Performance.;

  Sammanfattning : Nowadays, the leading ladies in animations are strong and independent in a lot of productions from various studios around the world. The representative of society's shifting attitudes toward gender roles plays a big part in characterisation, of the representation of gender in their animated films. LÄS MER

 2. 2. Ringaren i Notre-Dame – en komparativ analys

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nathalie Léman; Amanda Vesterlund; [2020]
  Nyckelord :Disney; Walt Disney; Victor Hugo; Maj Bylock; Ringaren i Notre-Dame;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar karaktärer och utvalda delar i Maj Bylocks återberättade version Ringaren i Notre-Dame (2000) och Walt Disneys filmatisering Ringaren i Notre-Dame (The Hunchback of Notre-Dame, 1996), som båda baseras på Victor Hugos roman Notre-Dame de Paris (1831). Syftet med denna uppsats är att genom en komparativ analys av verken få syn på skillnader och likheter som har gjorts gällande karaktärerna och utvalda scener. LÄS MER

 3. 3. En filmseries förbannelse : En analys om franchiseutveckling i Pirates of the Caribbean

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Julia Strandell; [2020]
  Nyckelord :Pirates of the Caribbean; ideologi; klasskillnad; genus; frihet; pirater; franchise; filmserie; uppföljare; Disney;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker förändringar som sker inom filmserien Pirates of the Caribbean med fokus på hur de tre inriktningarna: Klass, genus och frihet utvecklar sig genom filmerna. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de tre ideologiska samhällsstrukturerna utvecklas genom filmserien för att förhoppningsvis kunna dra en slutsats gällande kopplingen mellan strukturernas utveckling och filmseriens fallande betyg på Rotten Tomatoes. LÄS MER

 4. 4. "Vad är väl en bal på slottet?" : En jämförande studie kring representationen av disneyprinsessorna Askungen och Elsa

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Elsa Halmkrona Hed; [2020]
  Nyckelord :Gender; Disney princess; Race; Sexuality; Representation; popular culture;

  Sammanfattning : This study examines images based on a semiotic text analysis as a symbol of Disney Princess Elsa from Frozen 2 and Cinderella. The study examines how the representation of the Disney princess is made on the basis of gender, sexuality and race. LÄS MER

 5. 5. Option pricing models: A comparison between models with constant and stochastic volatilities as well as discontinuity jumps

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Carl Paulin; Maja Lindström; [2020]
  Nyckelord :Financial mathematics; option pricing; calibration; options; parameter calibration; Black Scholes Merton model; Heston model; Bates model; Merton jump diffusion model; Black Scholes;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to compare option pricing models. We have investigated the constant volatility models Black-Scholes-Merton (BSM) and Merton’s Jump Diffusion (MJD) as well as the stochastic volatility models Heston and Bates. LÄS MER