Sökning: "respektabilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet respektabilitet.

 1. 1. Vem är den unga kvinnan på Instagram? En kvalitativ studie om hur unga kvinnor framställer sig, använder och organiserar sig på det sociala nätverket Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Albina Elshani; Selma Kling; [2019-05-07]
  Nyckelord :Instagram; social identitet; self leadership; respektabilitet; uppmärksamhetssamhället;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att studera och analysera hur unga kvinnorarbetar med sin identitet och framställer sig själva på Instagram. Vi var särskilt intresserade av vilka konsekvenser de förhåller sig till, i relation till arbete och framtida profession. LÄS MER

 2. 2. Damer äro portförbjudna då man misstror deras medlidsamma hjärtan : En studie av en aristokratkvinnas rörelsefrihet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Myrna Moström; [2019]
  Nyckelord :Liberty of Movement; Sex; Class; Aristocrat; Orientation; Space; Living Body; Bodily Knowledge; Out of Place; Respectability; Rörelsefrihet; Kön; Klass; Aristokrat; Orientering; Rum; Levd erfarenhet; Kroppsupplevelse; Felplacerad; Respektabilitet;

  Sammanfattning : This essay will examine the liberty of movement through the analysis of a traveling journal written by the young aristocratic lady Lovisa Catharina Trolle-Wachtmeister in the year of 1832, during her family’s travel through Europe. The beginning of the nineteenth century brought many books of adventure and traveling because of the new possibilities to rent a horse and carriage and therefore travel longer distances for a shorter amount of time. LÄS MER

 3. 3. Who is the Conscious woman? : en kvalitativ textanalys av kvinnors representation i H&Ms Conscious Collection-kampanjer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Märta Särnblad; Moa Åkne; [2019]
  Nyckelord :Representation; respektabilitet; genus; klass; H M; miljö; reklam.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ser vi diskussioner rörande klimatfrågor och jämställdhet både på samhälls- och individnivå. Dessa diskussioner engagerar och kan påverka allt ifrån stora aktörer till enskilda individer. LÄS MER

 4. 4. "Och i magen sjöng cystan en tyst liten sorgesång" : Kropp och funktionalitet utifrån ett skevt perspektiv i Johanna Frids roman Nora eller Brinn Oslo brinn

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetikStockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Anna Tombrock; [2019]
  Nyckelord :kropp; sjukdom; funktionalitet; skev; cripteori; respektabilitet;

  Sammanfattning : Följande arbete undersöker tematiskt Johanna Frids roman Nora eller Brinn Oslo brinn utifrån ett skevt perspektiv, med koppling till cripteorin och respektabilitetsbegreppet. Studien kan placeras i relation till forskning om respektabilitet och skev, samt till det relativt nya forskningsområdet om sjukdom och funktionalitet i litterär gestaltning. LÄS MER

 5. 5. Kvinnan och tjänsten : En kritisk diskursanalys av det svenska rättsväsendets framställning av kvinnor som befinner sig i prostitution

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alexandra Andersson; [2019]
  Nyckelord :Prostitution; buying sex; CDA; reification; respectability; Fairclough; prostitution; sexköp; CDA; reifikation; respektabilitet; Fairclough;

  Sammanfattning : The representation of women in prostitution varies over time and space. This study aims to make visual how women in prostitution are being represented in Swedish judicial system today. LÄS MER