Sökning: "respektabilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet respektabilitet.

 1. 1. Under det grå täcket : En intervjustudie om unga tjejer och hårt sex

  Master-uppsats, Malmö universitet/Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS)

  Författare :Anna Säll; Kim Tjernqvist; [2021]
  Nyckelord :consent; discourse; hard sex; internet; pornography; role expectations; youth; diskurs; hårt sex; internet; porr; rollförväntningar; samtycke; ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa synen på begreppet “hårt sex” bland unga tjejer som har sex med killar. Fokus ligger på unga tjejers förhållningssätt till “hårt sex” som diskursivt fenomen samt till samtycke och pornografi. LÄS MER

 2. 2. Minnen av Mortalitet : ett minnesarbete med lågutbildade kvinnor

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Lisa Hassellund Hvittensten; [2021]
  Nyckelord :lågutbildade kvinnor; äldre; livslängd; minnesarbete; temporalitet; respektabilitet; skevhet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är resultatet av ett minnesarbete som gjordes med fyra svenska kvinnor, alla i en ålder över 74 år. Syftet var att förstå mer om varför lågutbildade kvinnor har kortare livslängd än grupper med högre utbildning. LÄS MER

 3. 3. Undervärderade och uteslutna? - En kvalitativ undersökning om respektabilitet och klass i relation till utanförskap bland ungdomar med invandrarbakgrund i utsatta områden i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Pellicano; [2021]
  Nyckelord :respektabilitet; utsatta områden; utanförskap; invandrarbakgrund; ojämlikhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa undersökning fokuserar på att undersöka ungdomars egen självuppfattning utifrån hur de själva anser sig blir sedda och behandlade i samhället just för att de är invandrare och boendes i utsatta områden. Teorin grundas på Beverly Skeggs teori om respektabilitet och klass. LÄS MER

 4. 4. Diagnosen ADHD som oförenligt med kvinnliga ideal - En kvalitativ studie om hur kvinnor med adhd upplever att leva med diagnosen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Fatima Koné; Emma Ålander; [2021]
  Nyckelord :adhd; kvinna; intersektionalitet; funktionsfullkomlighet; könsnormer; respektabilitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Diagnosen ADHD förknippas vanligtvis med pojkar vilket resulterat i att flickor och kvinnor med diagnosen tenderar att inte belysas inom forskningsfältet. Stereotypen för adhd blir därmed de symtom som pojkar yttrar och upplever. LÄS MER

 5. 5. Ett modernt hem – för vem? : En diskursanalys av klassmarkörer i miljonprogrammets planeringsunderlag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sebastian Ridderskans; [2021]
  Nyckelord :The Million Programme; respectability; working class; class traits; SOU 1965:32 Höjd bostadsstandard; Bostadsbyggnadsutredningen; miljonprogrammet; respektabilitet; arbetarklass; klassmarkörer; SOU 1965:32 Höjd bostadsstandard; Bostadsbyggnadsutredningen;

  Sammanfattning : I denna uppsats utforskas tankegods och diskurser i statens offentliga utredning Höjd bostadsstandard (SOU 1965:32) som utgör det huvudsakliga planeringsunderlaget inför byggandet av miljonprogrammet. Materialet har bearbetats med hjälp av kritisk diskursanalys och analyserats med hjälp av Beverly Skeggs begrepp respektabilitet för att undersöka de klassmarkörer som uttrycks i underlaget. LÄS MER