Sökning: "Vertebrae"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Vertebrae.

 1. 1. Kartläggning av orsaker till reoperationer vid ryggradskirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Pontus Dymén; Signe Harlén; [2020-06-25]
  Nyckelord :Spine; Spinal; Vertebrae; Reoperation; Adverse events; Patient safety;

  Sammanfattning : Background: The quality of perioperative nursing performed affects the incidence of injury and suffering in individual patients. Investigating and mapping the incidence and causes of reoperations is important as the current state of knowledge is inadequate. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse av kortikal registrering mellan olika registreringspunkter vid Somatosensory evoked potentials

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Dilip Salian; [2020]
  Nyckelord :Somatosensory evoked potentials; sensory nervous system; amplitude; duration and latency; intraoperative monitoring; Sensory evoked potentials; sensoriska nervsystemet; amplitud; duration; latenstid. intraoperativ monitorering;

  Sammanfattning : Bakgrund- Sensorisk evoked potentials (SEP) är en neurofysiologisk undersökningsmetod som används för att monitorera svarspotentialer från kroppens sensoriska nervsystem efter en sensorisk stimulering. Registreringen av sensorisk evoked potentials sker med små elektriska stimuleringar över en perifer sensorisk nerv och registreras från tre olika registreringskanaler som benämns N9 över plexus brachialis, N13 Erb’s punkt och N20 för det primär sensoriska cortexområdet. LÄS MER

 3. 3. Goniometrimätning i karpus och kotled på häst med manuell och digital goniometer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nicole Gandre Lauridsen; [2019]
  Nyckelord :goniometry; fetlock; carpus; joint motion;

  Sammanfattning : Skäl att utföra studien: Radiografi har länge använts som ”Gold Standard” vid mätningar av ROM. Då radiografi både är dyrt, tidskrävande och utsätter patienter och personal för strålning behövs en objektiv och validerad metod för att mäta ROM som saknar radiografins nackdelar. LÄS MER

 4. 4. Effekten av manuell terapi hos personer i arbetsför ålder med kronisk ländryggssmärta – En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Niklas Kolari; [2018]
  Nyckelord :physiotherapy; chronic low back pain; manual therapy; exercise; fysioterapi; kronisk ländryggssmärta; manuell terapi; träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggen består av fem kotor som är omgiven av en avancerad ligamentapparat samt muskler som ska stabilisera denna instabila konstruktion av leder. Ländryggens främsta funktioner är att vara viktbärande och stötdämpande samt att skydda ryggmärgskanalen och nervrötterna. LÄS MER

 5. 5. Rehabilitering med passiv rörelseträning, massage och ståträning på paraplegiska hundar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linnea Forslind; [2018]
  Nyckelord :rehabilitering; diskbråck; paraplegi; hund; passiv rörelseträning; massage; ståträning; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Diskbråck är en vanlig orsak till neurologisk dysfunktion hos hund och oavsett om skadan opereras eller inte behövs rehabilitering för att återfå bästa möjliga funktion i bakbenen. Ett diskbråck som orsakar paraplegi ger följder som orsakar ökad inaktivitet och ökad tid i stillhet. LÄS MER